Odlewnia Gawrych logo

Ogólne zagadnienia związane z odlewnictwem metali

Odlewnictwo metali to technologia polegająca na zalewaniu uprzednio przygotowanej formy odlewniczej ciekłym metalem lub stopem metali. W efekcie otrzymujemy wyrób o odpowiedniej strukturze i właściwościach, który poddajemy dalszej obróbce mechanicznej i chemicznej aby uzyskać ostateczny produkt. Techniki przygotowania form odlewniczych (formierstwo) oraz obróbka wyrobów odlewniczych również zaliczają się do szeroko pojętego odlewnictwa metali. Dzięki odlewaniu … Read more