Odlewnia Gawrych logo

Wady odlewów z aluminium odlewanego ciśnieniowo – część II

W pierwszej części naszego wpisu nt. wad odlewów z aluminium odlewanego ciśnieniowo zaprezentowaliśmy jakie normy regulują odbiory odlewów z aluminium oraz zaprezentowaliśmy pierwszą część wad odlewów. Pierwsza część wpisu o wadach odlewów z aluminium jest dostępna >> TUTAJ.

W dzisiejszym wpisie będziemy kontynuować prezentację wad odlewów.

Zapraszamy do lektury.

„Break out” rozerwanie

Wada powstaje podczas okrawania, gdy usuwana jest zbyt duża ilość materiału. Zmiana w procesie okrawania pozwala usunąć wadę.

„Break-out” - rozerwanie - wady odlewów z aluminium odlewanego ciśnieniowo - Odlewnia Gawrych Budzyń
„Break-out” - rozerwanie
„Solder” - przylutowanie stopu do formy - wady odlewów z aluminium odlewanego ciśnieniowo - Odlewnia Gawrych Budzyń
„Solder” - przylutowanie stopu do formy

„Solder” przylutowanie stopu do formy

Powstaje w miejscu gdzie w kolejnych cyklach odlewniczych w jednym miejscu formy narasta stop. Pozbycie się wady wymaga wypolerowania formy odlewniczej.

„Slugs” zanieczyszczenie drobinkami metalu podczas okrawania

Wada jest wynikiem niestarannego oczyszczenia narzędzi okrawających i polega na zanieczyszczeniu wyrobu drobinkami metalu.

„Heat” przegrzanie

Przegrzanie formy lub stopu powoduje rozległe ślady na odlewnie. Usunięcie odlewu wymaga zmiany procesu odlewniczego poprzez ustabilizowanie temperatury w układzie.

„Build up” narastanie powłoki na formie

Gdy na formie odlewniczej odkładają się w kolejnych cyklach kolejne powłoki materiału powstaje nadbudowanie formy i widoczne ślady na wyrobie gotowym. Jedynym sposobem na pozbycie się wady jest polerowanie formy odlewniczej.

„Build up” narastanie powłoki na formie
„Cold”- niespaw

„Cold” niespaw

Z wadą mamy do czynienia gdy temperatura formy lub ciekłego stopu jest zbyt niska lub gdy proces czyszczenia formy przebiega w nieodpowiedniej temperaturze.

„Burnout” drobne narosty na odlewie

Drobne narosty na odlewie są wynikiem zużycia formy odlewniczej. Pęcherzyki powietrza implodują przy powierzchni formy powodując mikrozużycie kawitacyjne. Jedynym sposobem na usunięcie wady jest regeneracja formy odlewniczej. Dalsze użytkowanie uszkodzonej formy będzie prowadziło do pogłębiania się wady.

„Metal flow” ślady płynięcia metalu

Wada jest spowodowana nadmierną temperaturą formy lub stopu odlewniczego, a zwłaszcza różnicą temperatur pomiędzy połówkami formy. Czasami może wynikać z niewłaściwego nanoszenia powłoki.

„Gas blister” pęcherz gazowy

Pęcherz gazowy jest wynikiem zatrzymania się gazu tuż pod powierzchnią odlewu. Może być wynikiem nadmiernej ilości powłoki. Wymagane są zmiany w procesie odlewniczym lub oprzyrządowaniu.

„Gas blister” - pęcherz gazowy - wady odlewów z aluminium odlewanego ciśnieniowo - Odlewnia Gawrych Budzyń
„Gas blister” - pęcherz gazowy

Jesteś zainteresowany wykonaniem odlewu z aluminium,
wykonaniem formy odlewniczej lub serwisem formy?

Zadzwoń do nas